ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ กลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5451-1037
ตั้งแต่วันที่ 18 – 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ