สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ