โรงพยาบาลบางไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาล บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
*ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
**โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร
*รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 3537 – 1029 ถึง 30