คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบกำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 สามารถสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบ ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939 และทาง http://www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/ คำสั่ง/ สมัครงาน

*วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง : งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
*วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารการสมัครกลับมายัง งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก 65000 วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหน่ง (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)