สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารวันชัย ภาคลักษณ์ ชั้น 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5
*ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ