โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับสมัคลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ ชั้น 8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
โทร. 0 3270 9999 ต่อ 1104
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ