โรงพยาบาลแก่งกระจาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 16 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ