โรงพยาบาลชะอำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนยันใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ โรงพยาบาลชะอำ
*ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ