เทศบาลตำบลบ้านกลาง รับสมัครพนักงานจ้าง 36 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 13 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2567-3488 ต่อ 202