โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหก 1 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 2 ตำแหน่ง
1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา ป.ตรี สาธารณสุข
2.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-15 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.00น. ด้วยตนเอง หรือสามารถส่งทาง E-mail mueangpatum01088@hotmail.com สอบถามได้ที่02-5364463