มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์สาธิตปฏิบัติการ 4 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน การเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
*ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)