บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ตั้งเลขที่ 62/1 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ 056 – 257313
ตั้งแต่วันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด