สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://nsnmoph.thaijobjob.com/