มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://www.recruit.sut.ac.th