โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
โรงพยาบาลปักธงชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
*ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565.ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า รับสมัครตั้งแต่เวลา 09.00น. – 12.00 น.,ภาคบ่าย รับสมัครตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น.)