โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ