สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 22 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม
*ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 มิถุนายน และ วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.