โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ