โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม
ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ