สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2565
*ตั้งแต่เวลา 08.30 น. 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (แต่งกายชุดสุภาพในวันมาสมัคร)