กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา

*เปิดรับสมัคร ระหว่าง 16 – 22 มิถุนายน 2565 (วันทำการ)
*หากมีข้อสงสัยติดต่องานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
*เบอร์โทรศัพท์ 0-2431-3613 ต่อ 115