สพป.นครปฐม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)