วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 9 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-9 กันยายน 2565
สถานที่

  • ห้องธุรการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัน/เวลาราชการ)
  • ทางไปรษณีย์ ถึงวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้จาก www.npt.ac.th/เพจประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ)