เรือนจำกลางลพบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางลพบุรี เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-15 มิถุนายน 2565 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรือนจำกลางลพบุรี โทร. 0-3641-1068 ต่อ 33) ในวันและเวลาราชการ