วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ สำนักงานงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 15 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง