โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 52 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ