โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง 46 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)