โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 – 6 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ