สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี