ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โทร. 0 4571 2441 ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ