โรงพยาบาลวานรนิวาส รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัคร ขอยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร 44 ปี ชั้น 5 โรงพยาบาลวานรนิวาส ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. (ในเวลาราชการเท่านั้น)