กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

รายละเอียด ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปประจำปี 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์

2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com