ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ