โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เลขที่ 154 หมู่ 3 ตำบล สามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.