สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุม 2 (ชั้น 2) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เลขที่ 280/1 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 8228
ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด