สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 88 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://obec.thaijobjob.com https://obec.thaijobjob.com/