โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่าง วันที่ 22 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-7559-0364-5 ต่อ 107 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ไม่เว้นวันหยุดราชการ