กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 283 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com