โรงเรียนอนุบาลสระบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

รายละเอียด ประกาศโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงานครัว จำนวน 4 อัตรา (เพศชาย จำนวน 2 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 2 อัตรา)
  2. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
  3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)