โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)