องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 11 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 23 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://aypao.thaijobjob.com