โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครผ่าน Link ออนไลน์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. กรอกใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3vTvVIy https://bit.ly/3vTvVIy