ศาลจังหวัดชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษา 2 อัตรา

ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชุมพร หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://cmpc.coj.go.th ของศาลจังหวัดชุมพร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7752 9941