โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับคัดเลือกร่วมโครงการฯ เป็นลูกจ้างรายวัน ให้ยื่นความประสงค์ ด้วยตนเองที่ งานบริหารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 0-7458-8670-1 ต่อ 114