มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา 5 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ให้สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://Job.npu.ac.th/job หรือสมัครด้วยตนเอง (กรอกข้อมูลด้วยตนเองในระบบรับสมัครงานออนไลน์) ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ