สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ครั้งที่ 2) 11 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)