เทศบาลตำบลขุนทะเล รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-0178-9 (ในวันและเวลาราชการ)