ศาลแขวงพัทยา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษา 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลแขวงพัทยา หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.ptymc.coj.go.th ของศาลแขวงพัทยา โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งมาทาง E-mail : ptymc@coj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3826 7130