โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้จาก http://www.mwit.ac.th และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) ทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (ems) ถึงงานบุคคลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เลขที่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสุดท้าย) หรือ
(2) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ http://www.hromwit.ac.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร (ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 459-0-47124-8) จำนวน 150 บาท ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hr@mwit.ac.th