สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 15 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com